Privacy- en Cookieverklaring Monteurs Vacaturebank

Monteurs Vacaturebank vindt privacy belangrijk en gaat op een zorgvuldige wijze om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de AVG, wat betekent dat wij

 • Duidelijk vermelden aan jou welke gegevens wij verwerken.
 • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten respecteren.

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens Monteurs Vacaturebank verwerkt van websitebezoekers, werkzoekenden en werkgevers.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan Monteurs Vacaturebank te verstrekken. Monteurs Vacaturebank zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van Monteurs Vacaturebank verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren. Wij kunnen (een deel van) onze diensten niet aanbieden zonder deze gegevens.

Over Monteurs Vacaturebank

Wij zijn Monteurs Vacaturebank, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Monteurs Vacaturebank is een handelsnaam van Nesstein en gevestigd te Spijkenisse. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn we ingeschreven onder nummer 75575035.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@Monteursvacaturebank.nl

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

 • Werkzoekenden die een account aanmaken of op een vacature reageren

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkzoekenden die een account aanmaken, CV uploaden of op een vacature reageren:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht en leeftijd
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord
 • Functie titel en positie
 • Huidige functie
 • Een korte beschrijving over jezelf
 • Motivatiebrief
 • Of je wilt verhuizen voor jouw ideale baan
 • Salaris voorkeuren
 • Curriculum Vitae (CV) en de persoonsgegevens die hierin zijn opgenomen
 • Informatie over opleidingen
 • Profielfoto
 • Of jij beschikbaar bent

Om een account als werkzoekende aan te kunnen maken, zul je jouw naam en e-mailadres moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Wij slaan jouw e-mailadres en wachtwoord op, zodat je de volgende keer makkelijker kunt inloggen.

Wil je op een vacature reageren? Dan zul je vaak jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatie en CV moeten uploaden of invullen. Deze gegevens slaan wij op. Soms word je direct doorverwezen naar de website van de werkgever om te solliciteren. Wij slaan dan geen extra gegevens van je op.

Wij verwerken jouw gegevens zodat je een account kan aanmaken en deze kunt verifiëren, op vacatures kunt reageren, om op jouw vragen en verzoeken te kunnen reageren en in zijn algemeenheid om contact met je te kunnen opnemen, indien dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Heb jij in jouw account aangegeven dat je ook job alerts van ons wilt ontvangen? Dan verwerken wij jouw gegevens om de job alert te kunnen sturen via de mail.

Je begrijpt dat wanneer je solliciteert, wij jouw gegevens doorsturen aan de desbetreffende werkgever. Wil je de sollicitatie verwijderen, of iets aanpassen? Dan dien je contact op te nemen met de desbetreffende werkgever.

Het komt wel eens voor dat wij berichten ontvangen op onze social media kanalen. Wij verwerken jouw gegevens in dat geval, om op jouw vraag of verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk wanneer jouw vraag of verzoek is afgehandeld.

 • Werkgevers die een account aanmaken

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkgevers die een account aanmaken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Profielfoto
 • Functie
 • Wachtwoord
 • Gegevens van het bedrijf waar je voor werkt/vertegenwoordigt
 • Factuurgegevens
 • Onze correspondentie

Om een account als werkgever aan te kunnen maken, zul je jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Bestel je via de website een pakket? Dan verwerken wij jouw e-mailadres om contact te kunnen opnemen met je over jouw aanvraag. Om jouw bestelling te kunnen afhandelen, gebruiken wij het opgegeven e-mailadres en factuuradres.

De persoonsgegevens die wij van werkgevers verzamelen, worden in de meeste gevallen onder de grondslag “overeenkomst” verwerkt. Wij hebben namelijk een aantal gegevens nodig, om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en deze te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij gegevens om onze zakelijke relatie te onderhouden, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen over (een verandering in) onze dienstverlening, een factuur te kunnen sturen, te reageren op een verzoek, een vraag of een klacht, of om je te kunnen benaderen met een aanbieding. Zo sturen wij bijvoorbeeld een e-mail, wanneer jouw vacature bijna verloopt. Ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk maar aan de wettelijke bewaarplicht van administratieve gegevens), worden gegevens verwerkt.

 • Websitebezoekers, overig

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van websitebezoekers:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Algemene bezoekgegevens, wanneer jij gebruikmaakt van ons website (het IP-adres bijvoorbeeld)
 • Gegevens die jij met ons deelt, wanneer je contact opneemt
 • Gegevens die zijn opgenomen in jouw review (waaronder een eventuele foto)

Job alert

Op deze website kan jij je aanmelden om vacatures in je mail te ontvangen. Hiervoor vragen wij om jouw e-mailadres. Wij sturen alleen een job alert op, indien jij toestemming hebt gegeven om jouw naam en e-mailadres toe te voegen aan onze lijst van abonnees. Elke job alert bevat een afmeldlink. Wanneer jij je afmeldt, houden we jouw gegevens op een blokkeerlijst, zodat we je niet per ongeluk ongewenste e-mails sturen..

Een gebruiksvriendelijke website, het analyseren van de website

Bij een bezoek aan deze website, worden cookies geplaatst door ons, of een derde partij. Dit doen we, omdat wij een gebruiksvriendelijke website willen aanbieden. Ook willen we graag bekijken hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om de website te analyseren en te verbeteren, maar wij verwerken ook wel de informatie die wij via cookies verkrijgen, op basis van jouw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Verderop in deze privacy- en cookieverklaring onder het kopje “Cookies” vertellen wij je welke cookies wij gebruiken, waarom we dit doen en wanneer deze cookies worden verwijderd. Wij verzamelen algemene bezoekgegevens, zoals informatie over het type apparaat dat jij gebruikt, de browser en de manier waarop jij onze website gebruikt. Met sommige cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

Contact

Neem je contact met ons op? Dan verwerken wij natuurlijk de gegevens die we van jou hebben ontvangen, zodat wij kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk, wanneer jouw vraag, verzoek, klacht, etc. is afgehandeld.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgen we deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, reageert op een vacature of een formulier invult op de website. Wanneer je “slechts” onze website bezoekt, kunnen wij ook persoonsgegevens van jou verzamelen. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door jou zijn verstrekt. Zo kunnen wij gegevens uit openbare bronnen verzamelen, indien wij hiervoor een rechtvaardigingsgrond hebben, zoals een commercieel doeleinde (bijvoorbeeld om je te kunnen benaderen via LinkedIn).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven, te verwezenlijken. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Jij kan jouw account altijd verwijderen. Wanneer jij een account verwijdert, worden de opgeslagen gegevens geanonimiseerd. Er worden trouwens dagelijks back-ups gemaakt; de opgeslagen gegevens worden vervolgens nog een half jaar bewaard.

Wij zorgen ervoor dat alle onnodige informatie wordt verwijderd van de (interne) computersystemen.

Doorgifte gegevens aan derden

Bij het uploaden van je CV kunnen website bezoekers, zoals werkgevers, tegen betaling jouw CV gegevens gebruiken om je te contacten.

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van de website
 • IT-leveranciers en dienstverleners (zoals leveranciers van SaaS recruitment software)
 • Mailchimp
 • Google Analytics
 • Cookie leveranciers
 • Boekhouder voor de financiële administratie
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Werkgevers, wanneer je op een vacature hebt gesolliciteerd

Met (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Dit doen we alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Waar mogelijk maken we gebruik van (sub)verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER.

Update over het ongeldig verklaren van het EU-VS Privacy Shield: wij zijn bekend met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Schrems II). Wij maken gebruik van enkele Amerikaanse dienstverleners, en zijn momenteel aan het bekijken wat de implicaties van de uitspraak in dit verband zijn. Daarnaast houden we de berichtgeving hierover natuurlijk goed in de gaten.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van - en ongeoorloofde toegang tot - jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Wij evalueren en actualiseren regelmatig de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangscontroles
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
 • Regelmatige back-ups
 • TLS-encryptie
 • Dataopslag in Nederland

Jouw rechten

Dit zijn jouw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, als dit technisch haalbaar is. Via jouw account, kun je jouw data downloaden.
 • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, opvragen. Met een account heb je inzage in (een deel van) jouw gegevens.
 • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen. Met een account kun je zelf jouw persoonsgegevens verwijderen of wijzigen.
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@Monteursvacaturebank.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen. Als je een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, kun je zelf gemakkelijk jouw gegevens inzien en / of verwijderen via “Gebruikers privacy”. Ook kun je hier jouw gegevens downloaden. Tot slot kun je in jouw account gegevens wijzigen of aanvullen.

Cookies

Ook deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessie cookies), terwijl andere cookies op jouw computer of mobiele apparaat blijven opgeslagen voor de periode die is ingesteld in de cookie (permanente cookies). Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Monteurs Vacaturebank heeft geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om de website te verbeteren.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies.

Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site.

Analytische cookies.

Google Analytics. De website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Deze service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google en is door ons “privacyvriendelijk” ingesteld. Door gebruik te maken van deze service kunnen wij het verkeer op onze website volgen en rapporten maken. Dit betekent dat er wél persoonsgegevens worden verwerkt, maar het gebruik van deze cookies geringe gevolgen heeft voor jouw privacy. Wij hebben natuurlijk met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, 'gegevens delen' uitgezet en we maken ook geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen. De cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Als je hier meer over wilt weten, kun je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.

Cookies verwijderen

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de 'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.
Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op door te mailen naar info@Monteursvacaturebank.nl.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen ons met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2020. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.